Základní zkoušky svařování dle ČSN 05 0705

označení název kurzu
ZK 311 1.1 Základní kurz plamenového svařování a řezání kyslíkem
ZK 912 31 Základní kurz pájení plamenem, materiál - měď a její slitiny.
ZK 111 1.1 Základní kurz ručního obloukového svařování obalenou elektrodou
ZK 111 8 Základní kurz ručního obloukového svařování obalenou elektrodou, materiál - vysokolegované austenitické oceli.
ZK 135 1.1 Základní kurz svařování v ochranné atmosféře aktivního plynu tavící se elektrodou.
ZK 135 8 Základní kurz svařování v ochranné atmosféře aktivního plynu tavící se elektrodou, materiál vysokolegované austenitické oceli.
ZK 141 1.1 Základní kurz svařování v ochranné atmosféře inertního plynu netavící se elektrodou
ZK 141 8 Základní kurz svařování v ochranné atmosféře inertního plynu netavící se elektrodou, materiál - vysokolegované austenitické oceli
ZK 141 21 Základní kurz svařování v ochranné atmosféře inertního plynu netavící se elektrodou, materiál - hliník a jeho slitiny